03.2

Leczenie

Stymulator resynchronizujcy (CRT)

Przejdź dalej